JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering och bibehållande av trä samt såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används dessutom som fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå nyans som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter behandling.

järnvitriol

En allmän blandning är 700 gram järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används av och till såsom ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat trä. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat virke.

En kur med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tidrymd en fager och beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men intet nämnvärt skydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den skänker en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton såsom mer eller mindre bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek och vind. I litteraturen kan man upptäcka olika rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens struktur har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, eller ifall den utsätts för nederbörd direkt efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att utföra test i god tid före behandlingen, helst några månader före, eftersom resultatet kan fluktuera beroende på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär som obehandlat timmer. Behandling med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas samt spricker
– ger ett litet till intet motstånd kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med ljus samt luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament samt plåttak
– kan missfärga intilliggande mark och golvytor vid urlakning.